201501_ISIA_Pecpod_Snezkou_Pres_Minutes

201501_ISIA_Pecpod_Snezkou_Pres_Minutes