Asocijacija Trenera I Ucitelja Skijanja U Bosni I Hercegovini (ATUS u BiH)

Address:
ATUS u BiH
St.: P. Lige 41
71000 Sarajevo
Bosnia and Herzegovina

Phone:
+38 761142447
+38 765565750

Website:
http://www.atus.ba/

Contact:
Siniša Kovač
bosniaherzegovina@isia.ski